ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ SNC INTERCHEMICAL

ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ , เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ ,

สารเคมีในห้องแล็ป และอุตสาหกรรม

SNC INTERCHEMICAL,

WE SERVE FOR ALL KINDS OF SCIENCE EQUIPMENT ,

INSTRUMENT,GLASSWARE ,

CHEMICAL REAGENT ETC.WITH LOWEST PRICE

Image Hosting by PictureTrail.com Image Hosting by PictureTrail.com
AUTOCLAVE

Brand :

Brand :

Brand :

SIEVE

Brand :

Brand :

Brand :

Image Hosting by PictureTrail.com Image Hosting by PictureTrail.com
Hot Air Oven

Brand :

Brand :

Brand :

Scale

Brand :

Brand :

Brand :

Image Hosting by PictureTrail.com Image Hosting by PictureTrail.com
Plasticware

Brand :

Brand :

Brand :

Glassware

Brand :

Brand :

Brand :

Image Hosting by PictureTrail.com Image Hosting by PictureTrail.com
Filter paper

Brand :

Brand :

Brand :

Hood

Brand :

Brand :

Brand :

Image Hosting by PictureTrail.com Image Hosting by PictureTrail.com
OVEN

Brand :

Brand :

Brand :

BALANCES

Brand :

Brand :

Brand :

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ